Stomatologické súbory

Úvod  >  Products  >  Other product  >  Medin  >  Dental instruments  >  Stomatologické súbory

Stomatologické súbory

Stomatologické súbory sú určené pre presne špecifikované lekárske úkony. Vybrané nástroje sú prehľadne usporiadané a uložené v kazetách na podložkách. Kazety s nástrojmi sú odolné voči teplovzdušnej a parnej sterilizácii a taktiež voči bežne používaným chemickým prostriedkom v stomatológii alebo inom odbornom pracovišti/ okrem dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich lúhy / Kazety a podložky sú vyrábané z hliníkových zliatin upravených anodickou oxidáciou.

Top