Pinzety

Úvod  >  Products  >  Other product  >  Medin  >  Dental instruments  >  Pinzety

Pinzety

Pinzety sa používajú ako lekárske nástroje pre držanie orgánov a tkanív , taktiež k manipulácii so zdravotníckym materiálom ,predmetmi a nástrojmi. Nástroje sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top