Nástroje pre výplne

Úvod  >  Products  >  Other product  >  Medin  >  Dental instruments  >  Nástroje pre výplne

Nástroje na výplne

Nástroje pre plastické výplne sú nástroje , ktorými sa nanáša alebo formuje výplňový materiál do zubnej kavity.Tvar nástroja je daný druhom a spôsobom použitia výplňového materiálu, taktiež veľkosťou a lokalizáciou výplne. Nástroje sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top