Páky extrakčné

Úvod  >  Products  >  Other product  >  Medin  >  Dental instruments  >  Páky extrakčné

Páky extrakčné

Extrakčné páky sú nástroje , ktoré sa používajú k uvoľneniu zubov a koreňov v hornej alebo dolnej čelusti .Pracovná časť je rôzne prispôsobená podľa vlastnej funkcie nástroja. Nástroje sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top