Profil

Úvod  >  Profil

Spoločnosť EUR-MED Slovakia s.r.o. Stará Turá pôsobí na trhu od roku 1992. Aktivity spoločnosti sú zamerané hlavne na nákup, predaj a servis zdravotníckej techniky predovšetkým z oblasti stomatológie.

Po kapitálovom vstupe spoločnosti Eur-med do závodu Chirana Piešťany v roku 1996 a následnom premenovaní sa závodu na Diplomat Dental sa jej aktivity rozšírili o vývoj a výrobu stomatologických zariadení. Výsledkom spolupráce konštruktérov, vývojových pracovníkov a dlhoročných skúseností obchodníkov spoločnosti Eur-med pri predaji stomatologických súprav na trhoch Európy a Ázie bolo vytvorenie novej generácie stomatologických súprav, ktoré spoločnosť v súčasnosti ponúka pod obchodnou značkou DIPLOMAT.

Predaj a servis firma zabezpečuje pomocou svojich dcérskych spoločností, asi 50 obchodnými organizáciami vo viac ako 30 krajinách sveta, predovšetkým v Rusku, Ukrajine, Poľsku, Česku, Nemecku, Pobaltských krajinách a v niektorých štátoch Ázie a Arabského polostrova. Po obdržaní certifikátu ISO 13485 : 2003 a udelení CE značky závodu Diplomat-Dental Piešťany na svoju produkciu sa aktivity predaja spoločnosti Eur-med rozšírili aj do krajín Európskej únie.

Okrem toho firma úzko spolupracuje a predáva výrobky ďalších významných výrobcov zdravotníckej techniky predovšetkým zo Slovenska, Čiech, Švajčiarska a krajín Európskej únie.

Snahou spoločnosti je prostredníctvom svojich pracovníkov dosahovanie vysokej úrovne predaja a poskytovaných služieb, profesionálny prístup k svojim zákazníkom, udržanie si dobrého obchodného mena v spolupráci so stabilnými a spoľahlivými partnermi.Dôkazom ich úsilia je viac ako 20 000 predaných stomatologických súprav a množstvo spokojných zákazníkov v rôznych častiach sveta.

 

 

Top