Diplomat
Densim
Ekom
Densim optics
Ostatné výrobky
EUR-MED Slovakia s.r.o. Stará Turá

Profesionálny prístup k svojim zákazníkom

Aktivity spoločnosti sú zamerané hlavne na nákup, predaj a servis zdravotníckej techniky predovšetkým z oblasti stomatológie.

Predaj a servis firma zabezpečuje pomocou svojich dcérskych spoločností, asi 50 obchodnými organizáciami vo viac ako 30 krajinách sveta, predovšetkým v Rusku, Ukrajine, Poľsku, Česku, Maďarsku, Pobaltských krajinách a v niektorých štátoch Ázie a Arabského polostrova.

Top