Háky

Háky sú chirurgické nástroje používané pri operácii k roztvoreniu rán a k odsunovaniu svalových a iných tkanív,čím sa sprístupní operačné pole.Majú rôzny tvar a veľkosť podľa účelu a druhu operácie. Háky sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top