Roztvárače

Úvod  >  Products  >  Other product  >  Medin  >  Surgical instruments  >  Roztvárače

Roztvárače

Roztvárače sa používajú pri operácii k roztvoreniu rán ,očných viečok a pod. na dlhší čas. Použitie nevyžaduje asistenta pre držanie. Všetky nástroje sú po roztvorení pevne zaistiteľné proti pohybu. Nástroje sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top