X mind

Úvod  >  Products  >  Other product  >  Acteon  >  X-rays aparats  >  X mind

X mind

Nová generácia 70kV RTG prístrojov s nízkou úrovňou nežiadúcej radiácie, kompatibilná s rádioviziografickými systémami. Vysoká bezpečnosť a presnosť nastavenia času vďaka mikroprocesorom riadenému časovaču spolu s pohodlným a presným nastavením hlavice sú najväčšími prednosťami prístroja. Podľa priestorovej dispozície v ambulancii je možná dodávka nástenneho modelu s tromi dľžkami ramena, stĺpového modelu alebo pojazdnej verzie.

Technical Data 
Napätie220/230V AC 50/60Hz
Hlavica70kV/8mA
Ohnisko0,7mm
Expozičný čas0,08 až 3,2 sek.
Dĺžka ramena0,40m resp. 0,80m resp.1,10m
Top