Laboratórne frézy

Úvod  >  Produkte  >  Mehr Produkte  >  Medin  >  rotačné nástroje  >  Laboratórne frézy

Laboratórne frézy

Laboratórne frézy sa používajú k opracovaniu kovových ,sadrových alebo iných materiálov používaných v stomatologickej praxi Frézy sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top