Svorky

Úvod  >  Produkte  >  Mehr Produkte  >  Medin  >  chirurgické nástroje  >  Svorky

Svorky

Svorky sa používajú pri operáciách k zovretiu ciev , čriev, žalúdku alebo iných tkanív prechodne alebo aj na dlhšiu dobu. Taktiež sa používajú k manipulácii so zdravotníckym materiálom , predmetmi a nástrojmi. Vyrábané sú v rôznych tvaroch čelustí a ramien. Svorky sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.

Top