PROLUX G15/30/60WASPH01

- požívaný na priame ožarovanie bez prítomnosti ľudí so spínacími hodinami

Baktericídne germicídne svietidlá typu Prolux - sú určené pre sterilizáciu vzduchu a povrchu predmetov pomocou UVC žiarenia / ultrafialové žiarenie v spektre C / všade tam , kde sterilizácia klasickými metódami nie je účinná alebo vzhľadom na prostredie nemožná. Využívajú sa hlavne v zdravotníctve - dezinfekcia operačných sál , infekčných oddelení , laboratórií , centrálnej sterilizácie , v neposlednom rade aj v stomatologických ambulanciách , v potravinárstve - pri balení a spracovaní potravinárskych produktov , sterilizácii technologických liniek , vo farmaceutickom priemysle ako aj pri výrobe nealkoholických nápojov a pod. Nakoľko vzduch a povrch predmetov obsahujú veľké množstvo baktérií , vírusov a plesní , ktoré u človeka vyvolávajú rôzne ochorenia, je nutná sterilizácia. Vykonávať ju možno spôsobmi - bez prítomnosti ľudí - priame ožarovanie - sterilizácia prevádzaná priamym dopadom žiarenia na povrch predmetov , pričom dochádza k ničeniu mikroorganizmov vo vzduchu i na povrchu súčasne. za prítomnosti ľudí - nepriame ožarovanie - pričom sú svietidlá umiestnené min. 220 cm nad úrovňou podlahy a žiariče smerujú ku stropu miestnosti , aby nedošlo k priamemu ožiareniu osôb. Normálnym prúdením kontaminovaného vzduchu nad aktívnou zónou svietidla je zabezpečená jeho priebežná sterilácia. V oboch spôsoboch môžu byť svietidlá umiestnené na strope alebo stene miestnosti , prípadne je možné použitie mobilného svietidla- výber typu závisí od spôsobu ich použitia.

Dĺžka miestnosti / m/

3,0 - 4,0

4,0 - 5,5

5,5 - 7,0

7,0 - 9,5

9,5 - 11,5

11,5 - 14,0

14 - 17,5

Šírka miestnosti /m/

počet lámp

počet lámp

počet lámp

počet lámp

počet lámp

počet lámp

počet lámp

Šírka miestnosti /m/

1

1

1

1

1

1

1

Šírka miestnosti /m/

1

1

1

1

1

1

1

Šírka miestnosti /m/

1

1

1

1

1

1

1

Šírka miestnosti /m/

1

1

1

1

1

1

1

Šírka miestnosti /m/

1

1

1

1

1

1

1Vzhľadom na rôznu citlivosť mikroorganizmov na UVC žiarenie je potrebné na ich zničenie zabezpečiť rôzne dávky a čas ožiarenia . Dávka ožiarenia UVC v µW/sek/cm2 nutná pre 90% dezaktiváciu mikroorganizmov.

Mikroorganizmy

Dávka

E.koli bakterie vzduchu

690

E.koli bakterie vo vode

5400

Črevné streptokoky

4000

Paratyfóvé bacily

3200

Senný bacil

7100

Senný bacil spórový

2000

Baktérie záškrtu

3370

Baktérie brušného týfusu

2140

Koli baktérie

3000

Mikrococcus pharoides

10000

Neisseria catarrhalis

4000

Phytomonas

4400

Proteus vulgaris

2640

Pseudomonas seruginosa

5500

Pseudomonas fluorescens

3500

S.typhimurium

8000

Oreratia moreaceus

2420

Baccilli dysenteriae

2200

Spirillium rubrum

4400

Staphylococcus epidermis

1840

Staphylococcus aureus

2600

Streptococcus species

6150

Streptococcus viridans

2000

Kvasnice

Dávka

Pekárske kvasnice

3900

Pivovarské kvasnice

3300

Kvasnice pre jemné pečivo

6000Pliesne

Dávka

Plieseň hlavičková spórová

100000

Aspergillusamsterodami

66000

Aspergillus flavus

60000

Aspergillus niger

132000

Zelená huba /chlad.zariadenia/

60000

Mucor mucedo/mäso,syr/

65000

Mucor racemodus A

17000

Mucor racedomus B

17000

Penicilinum digitatum

44000

Penicilinum expanatum

13000

Penicilinum chrysogenum /ovocie/

50000

Penicilinum roqueeforti /syry/

13000

F.copulariopsis brevicaulis

80000

Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia:
UVC žiarenie aj v malých dávkach môže mať negatívny účinok na ľudský organizmus- a to ako svojou intenzitou aj dobou pôsobenia . Obzvlášť pokožka a oči detí sú zvlášť citlivé voči účinkom UVC žiarenia. Preto je nutné používať ochranné pomôcky - napr. sklenené priliehajúce okuliare a gumené rukavice a nevystavovať organizmus nadbytočnému priamemu ožiareniu , u detí je prípustné iba odrazené žiarenie od stien alebo stropov.

Maximálne prípustný čas ožiarenia

Intenzita žiarenia na tvári v W /cm2

Vzdialenosť od lampy /30W/ v metroch

2 hodiny

1,8

6,4

1 hodina

3,6

4,3

30 minút

7,2

3

10 minút

14,4

1,8

1 minúta

21,6

0,6

30 sekúnd

43,2

0,3

Montáž svietidiel zabezpečuje dodávateľ alebo odborná oprávnená firma , zaisťujúca dodržanie elektrických bezpečnostných noriem.