ASPINA

Mobilná dentálna odsávačka. Vzhľadom k svojej mobilnosti umožňuje jednoduchý presun medzi dvoma pracovnými miestami , uplatní sa predovšetkým na miesta ,kde nie je možnosť pripojenia na rozvod kanalizácie.

Menovité napätie / frekvencia

230V/50Hz

Max.prietok odsávačky

1100 l/min.

Max. podtlak odsávačky

12 kPa

Úroveň šumu

51 dB(A)

Hmotnosť

38 kg

Rozmery ( š x h x v )

350x565x860 mm

Aspina s fľašou

Mobilná dentálna odsávačka Aspina je určená pre potreby stomatologickej praxe k odsávaniu , odlúčeniu a zachyteniu odpadu do vstavanej separačnej nádoby.

Menovité napätie / frekvencia

230V/50Hz

Max.prietok odsávačky

1100 l/min.

Max. podtlak odsávačky

12 kPa

Úroveň šumu

51 dB(A)

Hmotnosť

38 kg

Rozmery ( š x h x v )

350x565x860 mm