KJF-1, KJF-2

Kondezačno filtračné jednotky KJF-1 a KJF-2 sú určené pre čiastočné odlúčenie vlhkosti a filtrovanie nečistôt tlakového vzduchu bezolejových kompresorov používaných v stomatologickej praxi alebo v oblasti zdravotníctva.

Množstvo filtr. vzduchu

120-240 l/min/5 bar

Stupeň filtrácie

30/5µm

Vypúšťanie kondenzátu

automatické