Filtre

Filtračné jednotky sú určené pre filtrovanie tlakového vzduchu bezolejových kompresorov používaných k napájaniu stomatologických súprav a prístrojov v dentálnej praxi alebo v iných oblastiach zdravotníctva.

Množstvo filtr. vzduchu

120-240 l/min/5 bar

Stupeň filtrácie

30µm -0.01µm

Vypúšťanie kondenzátu

automatické

poloautomatické