Vrtráčiky oceľové

Oceľové vrtáčiky sa používajú k preparácii skloviny a dentinu , k dokončeniu kovových a iných výplní.Sú vyrobené zo špeciálne spracovanej metalurgickej ocele s rôznym tvarom a veľkosťou pracovnej časti . Vrtáčiky sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.