Pilky,pilníky

Pilky sú viacrezné nástroje , ktoré sa používajú k rezaniu kostí alebo pri sadrovacej technike k snímaniu sadrových obväzov. Pilníky sú viacrezné nástroje so zásekmi umiestnenými na pracovnej ploche , slúžia k opracovaniu kostného tkaniva . Nástroje sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.