Lyžičky

Lyžičky sú chirurgické nástroje s ostrými alebo tupými hranami , používajú sa na vyškarabovanie zahnisaných ložísk v kostiach alebo tkanivách, taktiež pri iných operačných činnostiach. Lyžičky sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.