Ihly,ihelce

Ihelce sú nástroje, ktorými sa zachytávajú chirurgické ihy pri šití. Ihelce sa tvarovo odlišujú podľa spôsobu použitia a podľa veľkosti a tvaru držanej ihly.Ihelce sú sterilizovateľné v teplovzdušných sterilizátoroch alebo parných autoklávoch pri dodržaní základných pravidiel sterilizácie.